——HEROPERA PREMIERE ——-

Image by Zeloot

17 mei: try-out
19 mei: première
@UBIK/WORM, Boomgaardstraat 71, 3012 XA Rotterdam, NL
tijd: 20:30 – 22:30 (inclusief pauze / including break)

tickets try-out: €7,00 (presale €6,00)
tickets premiere: €10,00 (presale €8,00)
HEROPERA is een geïmproviseerde ‘ad-lib’-voorstelling waarin het operamedium wordt gedeconstrueerd en traditionele ideeën over heldendom en storytelling op de snijtafel worden gelegd. Geworteld in verschillende disciplines en geïnspireerd door speculatieve fictie speelt performance collectief TRICKSTER met de culturele en visuele codes van opera. In plaats van tragische heldinnen die zichzelf opofferen of wegcijferen, brengt deze opera vijf vrouwen ten tonele die ter plekke iets kunnen fabriceren en niet bang zijn voor het (nog) niet weten. Non-heroïek, het ongeziene en het normale krijgen daarom net zo goed een plaats in dit collectieve ‘werk’ (operare). Met een voorliefde voor het relationele, rommelige, spontane en onvoorspelbare, wagen ze zich in een post-normale toekomst. Ze zijn hierbij gezamenlijk en gelijktijdig de acteurs, zangers, schrijvers, scenografen, componisten en technici van deze show.

HEROPERA is an improvised, ‘ad-lib’ performance deconstructing the opera medium and challenging traditional ideas about heroism and storytelling. Sparked by speculative fiction and rooted in various disciplines, TRICKSTER plays around with the cultural and visual codes of opera, practising the relational, the messy, the spontaneous, the unpredictable. Instead of tragic heroines who sacrifice or annihilate themselves, this opera stages five women who can conjure up something on the spot, and are not afraid of not knowing (yet). Non-heroism and the unseen therefore also earn their spot in this collective ‘work’ (operare). While venturing into a post-normal future, all TRICKSTERs are collaboratively and simultaneously the actors, singers, writers, scenographers, composers and technicians of this show. 

Tourdates 2018
3 june: Ostade A’dam
4 june: Ostade A’dam
8 june: Extrapool, Nijmegen
9 june: Concordia, Enschede
29 september: Zaal 3, Den Haag
13 october: Vrijburcht, Amsterdam

TRICKSTER is een collectief van vijf kunstenaars opgeleid in verschillende disciplines (theater, muziek, beeldende kunst, scenografie) en bestaat op dit moment uit Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, ieke Trinks en Mariëlle Verdijk. Sinds 2008 maakt TRICKSTER brutale, onvoorspelbare, maar vaak ook poëtische performances gebaseerd op improvisatie waarin de toeschouwer meegenomen wordt in de zoektocht naar dat magische moment van creatieve synergie.

TRICKSTER is a performance collective of five artists trained in various disciplines (theater, music, visual arts, scenography) and currently consists of Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, ieke Trinks and Mariëlle Verdijk. Since 2008, TRICKSTER has been making audacious, unpredictable but often poetic performances based on improvisation, in which the audience is taken along in the search for that magical moment of creative synergy.

Kind Regards, 
Nina Boas, Barbara Ellison, Nathalie Smoor, ieke Trinks, and Mariëlle Verdijk

>> please support your local trickster!

Share
Tweet
Forward
DISCLAIMER: TRICKSTER cannot be trusted in carrying out important cultural tasks
HEROPERA is mede mogelijk gemaakt door: